Ungjilli Ashtu si është në të vërtetë

Stuart Olyott

ISBN: 978-99943-55-58-7

Përshkrimi

Një shpjegim i thjeshtë i letrës drejtuar Romakëve Ndoshta nuk ka asnjë pjesë të Shkrimit që ka patur një influencë kaq të thellë në historinë e kishës së krishterë, sa Letra e Palit drejtuar Romakëve. Për këtë letër, Luteri ka thënë: “Ajo nuk mund të lexohet apo të shqyrtohet më shumë apo më mirë se ç’duhet, dhe sa më shumë e prekim, aq më e bukur bëhet, dhe aq më ëmbël shijohet.” Në këtë libër autori synon të paraqesë një hyrje të thjeshtë ndaj Romakëve për lexuesin e zakonshëm. Parashtrimi që jep ai shkon drejt e tek thelbi i pasazhit, duke shmangur çështjet teknike apo kritikat e ndërlikuara tekstuale.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.