Të lirë në Krishtin – Galatasve

Edgar h. anrews

ISBN: 999943-777-5-2

Përshkrimi

Letra drejtuar Galatasve është një libër i rëndësishëm. Siç ka shkruar kohët e fundit komentuesi Richard Longenecker, ‘Gjatë historisë, letra e Galatasve ka qenë themeli për shumë forma të doktrinës, deklarimit dhe praktikës së krishterë. Edhe sot mbetet e vërtetë të thuash që mënyra se si i kuptojmë çështjet dhe mësimin e Galatasve përcakton në masë të madhe teologjinë që përkrahim, mesazhin që shpallim, dhe jetesën që praktikojmë.’

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.