Përse e lejon Zoti luftën?

Burimi i luftërave është lakmia dhe smira njerëzore. Ashtu sikurse lakmia dhe smira shkaktojnë grindje midis njerëzve po në atë mënyrë ato prodhojnë konflikte midis shteteve. Bibla nuk e vë luftën në një kategori të vëçantë. Ai është veçse manifestimi i mëkatit, pasoja e mëkatit te njeriu.

“Nga vijnë luftërat dhe grindjet te ju? A nuk vijnë, nga lakmitë që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja?” Në kohë paqeje, njerëzit e marrin lehtë jetën. Bëhen shumë optimistë për natyrën njerëzore. Por lufta dhe krizat që e shoqërojnë e zbulojnë gjendjen e vërtetë të zemrës së njeriut. Continue reading “Përse e lejon Zoti luftën?”