Si mund të çlirohem?

Perëndisë nuk i interesojnë fjalët dhe fjalimet e bukura. Por ndërsa lutesh duhet të kesh para sysh këto gjëra:

  • Prano hapur para Perëndisë që mëkatet e tua janë të këqija në sytë e tij dhe se për to do të meritoje dënimin.
  • Thuaji Perëndisë që nuk ke fuqi ta shpëtosh vetveten.
  • Kërkoji Krishtit që të të ndihmojë të pendohesh dhe të besosh.
  • Kërkoji atij që të të shpëtojë.

(Artikull nga Gazeta Mesazhi)