Bordi AEM

Bordi Drejtues i AEM – Misioni Ungjillor

Roli i Bordit të AEM – Misioni Ungjillor konsiston në marrjen e vendimeve afatgjata strategjike në lidhje me aktivitetin e Fondacionit. Më pas vendimet delegohen tek Drejtori Ekzekutiv, Stafi dhe Vullnetarët.

 

Paul DAVIES


Random Name

Antar Bordi

Pershkrimi ketu…

Antar prej 2002

Geoff TOWNSEND


Random Name

Antar Bordi

Pershkrimi ketu…

Antar prej 2002

Shirley TOWNSEND


Random Name

Antare Bordi

Pershkrimi ketu…

Antare prej 2002

James CLARKE


Random Name

Antar Bordi

Pershkrimi ketu…

Antar prej 2002