Raportimi Financiar

Është e rëndësishme për ne të japim informacionin e nevojshëm, kujdo që e ndihmon të ketë një pamje të qartë të aktiviteteve të AEM-Misioni Ungjillor. Transparenca financiare na ndihmon të kemi një marrëdhënie mirëbesimi me partnerët tanë dhe me palët e interesuara. Nëse përveç informacioni të publikuar keni nevojë për detaje të tjera do të jemi të gatshëm ta sigurojmë për ju. Gjithmonë, duke nënkuptuar një nivel që nuk cënon të drejtën e konfidencialitetit për palët e përfshira.
Zgjidhni raportet financiare më poshtë për t’u informuar!

[table id=2 /]