Jobi – Shtjellimi Librit të Jobit

Ian S. mcnaughton

ISBN: 978-99281-04-87-8

Përshkrimi

Shumica e gjashtëdhjetë e gjashtë librave të Biblës lexohen dhe kuptohen nga shumica e besimtarëve. Megjithatë, libri i Jobit është një nga ata libra të paktë në Shkrimet e Shenjta që kuptohet me vështirësi nga shumica, përveç studiuesit më këmbëngulës. Unë po e prezantoj këtë vepër si një paraqitje të librit të Jobit me shpresën që do ta nxisë më shumë studimin e tij. Personalisht jam bekuar jashtëzakonisht gjatë studimit, predikimit dhe përgatitjes sime të këtij libri dhe uroj që të gjithë lexuesit do të përfitojnë po ashtu prej tij.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.