Shpëtimi i Shtjelluar

john murray

ISBN: 9789928104540

Përshkrimi

Predikimi është detyrë shumë serioze – është punë e Perëndisë, dhe kushdo që del në foltore apo në një qoshe rruge flet në emër të Perëndisë kur predikon Fjalën e Perëndisë (Shkrimet e shenjta) dhe lajmin e mirë të ungjillit. Mirëpo a e bëjnë gjithmonë mirë këtë detyrë? A janë të pajisur siç duhet, pra, jo vetëm të kenë natyrë të rilindur dhe pasion për shpirtrat, por edhe të kuptojnë sesi vdekja e Jezu Krishtit është në gjendje të na shpëtojë dhe cilat janë efektet e saj për mëkatarin e shpenguar? Kur njeriu kthehet në besim, jo vetëm që i pastrohet zemra dhe i falen mëkatet, por i ripërtërihet edhe mendja (Rom. 12:1-2). Kjo do të thotë se i kthyeri në besim tani e sheh botën nga një këndvështrim i ri, ndërsa veprën e ungjillit e shikon me dashuri dhe falënderim. Ky libër do ta ndihmojë lexuesin së tepërmi për të kuptuar më mirë planin shpëtues të Perëndisë. Libri i profesor Xhon Marrit (John Murray) do t’i ndihmojë predikuesit që të predikojnë më mirë. Kjo do të ndodhë për shkak se ata do të jenë më të informuar për natyrën, nevojën dhe shtrirjen e shlyerjes, si dhe veprën e Frymës së Shenjtë në rilindje. Gjithashtu, ky libër diskuton për frytet e pendimit dhe besimit ungjillor, përfshi shfajësimin vetëm me anë të besimit, birësimin në familjen e Perëndisë, bashkimin mistik të besimtarit me Krishtin, Shpëtimtarin e vet, si dhe shenjtërimin, qëndresën dhe përlëvdimin. Çfarë dhurate! Çfarë ungjilli! Ai e çliron mëkatarin, e shpëton nga ferri dhe i jep botës lajmin e mirë për jetën dhe vdekjen e Jezu Krishtit. Njohuria e përftuar nga studimi i këtij libri, e kombinuar me frytin e Frymës, do ta bëjë të shkëlqyer predikuesin e mirë dhe informues folësin e dobët. Kështu, ata do të pajisen më mirë për të mësuar të tjerët dhe për të fituar shpirtra. Soli Deo Gloria! Rekomandimi im është që ky libër të studiohet nga të gjithë ata që e marrin seriozisht predikimin e ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht. Kishat do të jenë më të pasura në besim dhe në gëzim nëse e bëjnë këtë. Reverendi Ian S McNaughton

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Jobi – Shtjellimi Librit të Jobit

Ian S. mcnaughton

ISBN: 978-99281-04-87-8

Përshkrimi

Shumica e gjashtëdhjetë e gjashtë librave të Biblës lexohen dhe kuptohen nga shumica e besimtarëve. Megjithatë, libri i Jobit është një nga ata libra të paktë në Shkrimet e Shenjta që kuptohet me vështirësi nga shumica, përveç studiuesit më këmbëngulës. Unë po e prezantoj këtë vepër si një paraqitje të librit të Jobit me shpresën që do ta nxisë më shumë studimin e tij. Personalisht jam bekuar jashtëzakonisht gjatë studimit, predikimit dhe përgatitjes sime të këtij libri dhe uroj që të gjithë lexuesit do të përfitojnë po ashtu prej tij.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Të lindurit sërisht

Mike Brown

ISBN:

Përshkrimi

Kjo broshurë është përgatitur nga disa predikime mbajtur në Kishën Ungjillore të Korçës dhe në takimet publike në Ersekë. Qëllimi i saj është ta shpjegojë atë që Dhiata e Re na mëson mbi çështjen e të lindurit sërish. Zoti Jezu dhe apostujt e bënë të qartë në mësimet e tyre se ishte fakt që për t’u bërë besimtar i vërtetë njeriu duhet të lindë sërish. Na mësojnë gjithashtu se kjo rilindje është e mundshme nëpërmjet veprimit dhe fuqisë së Perëndisë Frymë e Shenjtë dhe Fjalës së Perëndisë. Bibla, gjithashtu, na e bën të qartë se e vetmja shpresë e sigurtë për të sjellë një ndryshim të qëndrueshëm në jetën e individit dhe, për rrjedhojë, më pas, edhe në jetën e kombeve tona, është të përjetosh një rilindje të tillë. Për këtë arsye, kjo broshurë u kushtohet të gjithë vëllezërve dhe motrave në Trupin e Krishtit dhe në Kishën Ungjillore të Shqipërisë, të cilët kam pasur kënaqësinë t’i njoh gjatë këtyre tri viteve të fundit.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Asgjë tjetër nuk ka rëndësi

Autori: Patricia St. John

ISBN: 0 85421 972 2

Info: Kjo histori e fuqishme dhe prekëse është krijuar në bazë të ngjarjeve reale në konfliktin e hidhur të Libanit.  Lamia dhe familja e saj rrëmbehen në luftime, me pasoja tragjike.  Lamia lufton kundër urrejtjes që kërcënon ta shkatërrojë, deri sa ta kuptojë që falja dhe dashuria janë gjërat më të rëndësishme.  Asgjë tjetër nuk ka rëndësi.

Patricia St John, e cila është bërë tashmë një autore shumë e dashur për fëmijët, tani u drejtohet lexuesve adoleshentë dhe të rritur.

Asgjë tjetër nuk ka rëndësi

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)

10 Shishe Qumësht

Autori: C. E. Tatham

ISBN:

Info: Në këtë libër do të pëlqenim të shpjegonim thjesht dhe qartë disa prej të vërtetave më të mëdha të cilat duhet t’i dimë dhe kuptojmë në qoftë se dëshirojmë të rritemi në jetë si besimtarë. Pjetri tha se këto të vërteta janë si qumësht i pastër shpirtëror (1Pjetri 2:2). Besimtarët e vërtetë kanë hyrë në familjen e Perëndisë nëpërmjet punës së Shpirtit të Shenjtë dhe Fjalës së Perëndisë (Gjoni 3:5, 1Pjetri 1:23). Zoti At dëshiron që ata të mësojnë gjithnjë e më shumë për të vërtetën. Në fillim ata janë si fëmijët, por Zoti dëshiron që të rriten dhe zhvillohen si djelmosha e më pas si baballarë (1Gjoni 2:12-14).

Eshtë me shumë rëndësi që të lexoni me shumë kujdes të gjitha vargjet e përmendura në këtë libër dhe t’i kërkoni Zotit t’ju ndihmojë për ta kuptuar. Atëhere do të përfitoni shumë nga studimi juaj.

Dhjetë Shishe Qumësht për Besimtarët e Rinj

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)

Dashtë Perëndia

Autori: John Flavel

ISBN:

Info: “Unë do t’i thërras Perëndisë, Shumë të lartit, Perëndisë që kryen çdo gjë për mua.”Psalm 57:2
Ka dy mënyra me të cilat Perëndia shfaq Veten e Tij ndaj meje – me fjalën e Tij dhe me veprat e Tij. Lavdia e madhe e veprave të Perëndisë në krijimin dhe providencën (përkujdesjen) qëndron në faktin se ato konfirmojnë atë që Ai ka thënë në fjalën e Tij të Shkruar.
Është kënaqësi e madhe të vëzhgosh providencën (përkujdesjen) për njerëzit e Perëndisë. Providenca jo vetëm i çon ata në parajsë, por gjithashtu, gjatë rrugës, sjell parajsën në shpirtrat e tyre. Perëndia më i mençur po i udhëheq të gjithë me providencën e Tij drejt portit të lavdërimit të Tij dhe lumturisë së njerëzve të Tij, megjithëse e gjithë bota është kaq shumë e zënë me drejtimin e velave duke tërhequr lopatat me një synim krejt të kundërt. Sa e madhe është kënaqësia, kur sheh se si bota bën të zbatohen qëllimet e Perëndisë duke u përpjekur t’i kundërshtojë ato; të kryhet vullneti i Tij duke u përpjekur t’i rezistojë atij; dhe të zmadhohet kisha e Tij, duke u përpjekur për ta shpërndarë atë.
Ka disa gëzime në jetën e Krishterë të cilat janë aq të mëdha sa s’mund të përshkruhen. Këto janë kënaqësitë e studimit të providencës në jetën tënde. Provoje vetë; shijoje dhe shikoje. Nuk do të duhet t’jua thonë këtë të tjerët. “Unë do t’i therras Perëndisë, Shumë të lartit, Perëndisë që kryen çdo gjë për mua” (Psalm 57:2).
Kur Davidi bëri lutjen e cituar më sipër nga Psalm 57, ishte në rrezik të vritej nga mbreti Saul (1 Samueli 24:1,2). Perëndia iu përgjigj kërkesës së Davidit duke e nxjerrë shëndoshë e mirë nga rreziku. Perëndia gjithmonë u përgjigjet lutjeve të fëmijëve të Tij. Këtë veprim të Perëndisë në të gjitha momentet e jetës sonë, si në gjërat e vogla, ashtu edhe në të mëdhatë, ne e quajmë “providencë”. Përvoja e kaluar e Davidit me përkujdesjet e Perëndisë ndaj tij i dha atij shpresë dhe fuqi për t’i thirrur Perëndisë në rrezikun e tij. Kështu, në ditët tona, të Krishterët duhet të mendojnë për mënyrën si Perëndia ka punuar për ta në të kaluarën, kështu besimi dhe shpresa e tyre do të bëhen më të fuqishme.
Por njerëzit e Perëndisë nuk mund ta kuptojnë gjithçka që ndodh me ta gjatë rrugës për në parajsë. Megjithëse Pjetri nuk e dinte se çfarë po i bënin kur Krishti i lau këmbët, atij iu tha se gjithçka do t’i bëhej e qartë më vonë (Gjoni 13:7). Kur të mbërrijmë në parajsë, do të shohim se jo vetëm që është një vend i bukur, por plus kësaj edhe bukurinë e rrugës me anë të së cilës kemi ardhur. Është njësoj si të shohësh pjesët e ndryshme të një ore. Fillimisht shohim pjesë të veçanta dhe pastaj shohim të gjithë orën të montuar bashkë, tani secila pjesë është duke punuar më gjithë të tjerat. Sa e këndshme do të ishte të shihje, në një shikim, të gjithë planin e përkujdesjes dhe arsyen e saktë për çdo veprim të Perëndisë. Megjithëse pamja jonë e tanishme është kaq e varfër në krahasim me pamjen që do të kemi nga parajsa, prapë ka kaq shumë ëmbëlsi në të sa mund ta quaj atë një parajsë e vogël.

Dashtë Perëndia

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)

1912 dhe Ungjilli

Autori: James Clarke

ISBN:

Info:

Gjashtë muaj pasi shqiponja dykrenore u ngrit më 28 Nëntor 1912 në një ballkon në Vlorë, Ismail Qemali ishte në Londër në Konferencën e Ambasadorëve. Në kohën kur ishte atje, ai shkoi për vizitë tek disa të krishterë ungjillorë anglezë ‘që t’i falenderonte për gjithë ndihmën që i kishin dhënë çështjes shqiptare’. Ata ishin ‘Shoqëria Biblike Britanike dhe e Huaj’. Në 1912 Mid’hat Frashëri gjithashtu pohonte se ‘Shoqëria Biblike’ ishte bërë ‘e nderuar dhe e lavdëruar pothuajse nga të gjithë shqiptarët patriotë, qofshin myslimanë apo të krishterë.’ Por cilët ishin këta njerëz dhe çfarë kishin bërë ata për Shqipërinë që të meritonin lavdërim të tillë?
Pesë vjet më parë kishte ndodhur një nga ngjarjet më domethënëse në historinë shqiptare – Kongresi i Manastirit i 1908. Disa prej pjesëmarrësve më të rëndësishëm aty ishin besimtarë ungjillorë shqiptarë si Gjergj Qiriazi zëvendëspresidenti i shoqërisë ‘Bashkimi’, pastor Grigor Cilka (të dy shihen në foton sipër) dhe Parashqevi Qiriazi – e vetmja delegate grua.
Edhe më parë 1908 ishin të krishterë ungjillorë të tjerë si Gjerasimi (vëllai i madh i Gjergjit), besimet dhe patriotizmi i të cilit u kombinuan për ta bërë një figurë me ndikim të madh në rizgjimin kombëtar shqiptar.
Pavarësisht se nuk është mjaft e njohur, të krishterët ungjillorë dhanë një kontribut vital ndaj Pavarësisë së Shqipërisë dhe ishin në zemër të lëvizjes patriotike për gjuhën shqipe. Për fat të keq ky kontribut u mohua gjatë komunizmit në Shqipëri dhe madje edhe sot shumë njerëz janë të paditur për pjesën që kanë luajtur ungjillorët në historinë shqiptare – shumë supozojnë në mënyrë të gabuar se ungjillorët erdhën për herë të parë në Shqipëri pas viteve 1990! Më në fund, në 2011 komuniteti ungjillor u njoh zyrtarisht si një prej pesë feve zyrtare të Shqipërisë. Shumë historianë shqiptarë dinë për historinë e ungjillorëve në Shqipëri para Luftës së Dytë Botërore dhe kanë shkruar për ta, siç është historiani Xhevat Loshi, por mes shqiptarëve sot, shumë njerëz nuk janë akoma në dijeni të kësaj historie të fshehur.
Ungjillorët e marrin emrin e tyre prej Ungjillit, lajmit të mirë të Jezus Krishtit. Ky libër i shkurtër është një paraqitje e përmbledhur e pjesës që të krishterët ungjillorë shqiptarë dhe të huaj kanë luajtur në Pavarësinë e Shqipërisë dhe tregon se si Ungjilli ka qenë i ndërthurrur me historinë e popullit shqiptar. Për të kuptuar arsyen përse ka ndodhur kjo, duhet kuptuar se çfarë është Ungjilli. Në fund do të gjeni një përmbledhje të shkurtër të kuptimit të tij i shkruar nga një pastor ungjillor shqiptar.

1912 dhe Ungjilli

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)

Dyfish i Çliruar

Autori: Patricia St. John

ISBN: 1857924894

Titulli i Origjinalit: Twice Freed (Christian Focus Publication, Tain 1999)

Info: 

Onesimi është skllav. Nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë ai i përket dikujt tjetër, nuk drejton asnjë pjesë të jetës së tij. Vetëm një orë, kur dielli është në kulm dhe gjithë të tjerët flenë, Onesimi është i lirë. Në diellin përvëlues të mesditës ai u ngjitet humnerave të larta dhe i shpëton për një farë kohe sundimit të zotërisë së tij. Në humnerë Onesimi takon Irenën, bijën e një tregtari të pasur. Mes tyre lidhet një miqësi e fortë, saqë Onesimi digjet nga dëshira për lirinë e tij si kurrë më parë.

Megjithatë ai nuk e kupton se ku qëndron liria e vërtetë. Onesini nuk do t’ia dijë as për Jezu Krishtin dhe as për Palin, njeriun që predikon rreth tij.

Më në fund, Onesimi shpëton dhe e gjen lirinë. Ai krijon miq dhe armiq, lufton për jetën e tij si gladiator në arenën romake. A do të mbijetojë Onesimi? A do t’i kthehet Irenës për të gjetur dashuri të vërtetë dhe liri pranë Krishtit? Pse të mos e lexosh këtë libër për ta zbuluar? Ai është një nga veprat më të mira të trilluara të Patricia St. John – një histori dashurie, miqësie dhe lirie.

Patricia St. John ka lënë një trashëgimi të shkëlqyer librash për fëmijë. Këta libra nuk kanë turp për karakterin e tyre të krishterë, ato janë shkruar në mënyrë të mrekullueshme. Si një nga trillimet më të mira të Patricia St. John, duhet të gjendet në raftin e librave të çdonjërit prej nesh.

Dyfish i çliruar

Shkarko librin në fërmatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)