Përse Kryqi

john blanchard

ISBN: 978-0992-8104-199

Momentalisht libri ofrohet vetëm në version PDF

Përshkrimi

Update tekst...

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Shpëtimi i Shtjelluar

john murray

ISBN: 9789928104540

Përshkrimi

Predikimi është detyrë shumë serioze – është punë e Perëndisë, dhe kushdo që del në foltore apo në një qoshe rruge flet në emër të Perëndisë kur predikon Fjalën e Perëndisë (Shkrimet e shenjta) dhe lajmin e mirë të ungjillit. Mirëpo a e bëjnë gjithmonë mirë këtë detyrë? A janë të pajisur siç duhet, pra, jo vetëm të kenë natyrë të rilindur dhe pasion për shpirtrat, por edhe të kuptojnë sesi vdekja e Jezu Krishtit është në gjendje të na shpëtojë dhe cilat janë efektet e saj për mëkatarin e shpenguar? Kur njeriu kthehet në besim, jo vetëm që i pastrohet zemra dhe i falen mëkatet, por i ripërtërihet edhe mendja (Rom. 12:1-2). Kjo do të thotë se i kthyeri në besim tani e sheh botën nga një këndvështrim i ri, ndërsa veprën e ungjillit e shikon me dashuri dhe falënderim. Ky libër do ta ndihmojë lexuesin së tepërmi për të kuptuar më mirë planin shpëtues të Perëndisë. Libri i profesor Xhon Marrit (John Murray) do t’i ndihmojë predikuesit që të predikojnë më mirë. Kjo do të ndodhë për shkak se ata do të jenë më të informuar për natyrën, nevojën dhe shtrirjen e shlyerjes, si dhe veprën e Frymës së Shenjtë në rilindje. Gjithashtu, ky libër diskuton për frytet e pendimit dhe besimit ungjillor, përfshi shfajësimin vetëm me anë të besimit, birësimin në familjen e Perëndisë, bashkimin mistik të besimtarit me Krishtin, Shpëtimtarin e vet, si dhe shenjtërimin, qëndresën dhe përlëvdimin. Çfarë dhurate! Çfarë ungjilli! Ai e çliron mëkatarin, e shpëton nga ferri dhe i jep botës lajmin e mirë për jetën dhe vdekjen e Jezu Krishtit. Njohuria e përftuar nga studimi i këtij libri, e kombinuar me frytin e Frymës, do ta bëjë të shkëlqyer predikuesin e mirë dhe informues folësin e dobët. Kështu, ata do të pajisen më mirë për të mësuar të tjerët dhe për të fituar shpirtra. Soli Deo Gloria! Rekomandimi im është që ky libër të studiohet nga të gjithë ata që e marrin seriozisht predikimin e ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht. Kishat do të jenë më të pasura në besim dhe në gëzim nëse e bëjnë këtë. Reverendi Ian S McNaughton

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Ungjilli Ashtu si është në të vërtetë

Stuart Olyott

ISBN: 978-99943-55-58-7

Përshkrimi

Një shpjegim i thjeshtë i letrës drejtuar Romakëve Ndoshta nuk ka asnjë pjesë të Shkrimit që ka patur një influencë kaq të thellë në historinë e kishës së krishterë, sa Letra e Palit drejtuar Romakëve. Për këtë letër, Luteri ka thënë: “Ajo nuk mund të lexohet apo të shqyrtohet më shumë apo më mirë se ç’duhet, dhe sa më shumë e prekim, aq më e bukur bëhet, dhe aq më ëmbël shijohet.” Në këtë libër autori synon të paraqesë një hyrje të thjeshtë ndaj Romakëve për lexuesin e zakonshëm. Parashtrimi që jep ai shkon drejt e tek thelbi i pasazhit, duke shmangur çështjet teknike apo kritikat e ndërlikuara tekstuale.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Të lirë në Krishtin – Galatasve

Edgar h. anrews

ISBN: 999943-777-5-2

Përshkrimi

Letra drejtuar Galatasve është një libër i rëndësishëm. Siç ka shkruar kohët e fundit komentuesi Richard Longenecker, ‘Gjatë historisë, letra e Galatasve ka qenë themeli për shumë forma të doktrinës, deklarimit dhe praktikës së krishterë. Edhe sot mbetet e vërtetë të thuash që mënyra se si i kuptojmë çështjet dhe mësimin e Galatasve përcakton në masë të madhe teologjinë që përkrahim, mesazhin që shpallim, dhe jetesën që praktikojmë.’

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Jobi – Shtjellimi Librit të Jobit

Ian S. mcnaughton

ISBN: 978-99281-04-87-8

Përshkrimi

Shumica e gjashtëdhjetë e gjashtë librave të Biblës lexohen dhe kuptohen nga shumica e besimtarëve. Megjithatë, libri i Jobit është një nga ata libra të paktë në Shkrimet e Shenjta që kuptohet me vështirësi nga shumica, përveç studiuesit më këmbëngulës. Unë po e prezantoj këtë vepër si një paraqitje të librit të Jobit me shpresën që do ta nxisë më shumë studimin e tij. Personalisht jam bekuar jashtëzakonisht gjatë studimit, predikimit dhe përgatitjes sime të këtij libri dhe uroj që të gjithë lexuesit do të përfitojnë po ashtu prej tij.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Të lindurit sërisht

Mike Brown

ISBN:

Përshkrimi

Kjo broshurë është përgatitur nga disa predikime mbajtur në Kishën Ungjillore të Korçës dhe në takimet publike në Ersekë. Qëllimi i saj është ta shpjegojë atë që Dhiata e Re na mëson mbi çështjen e të lindurit sërish. Zoti Jezu dhe apostujt e bënë të qartë në mësimet e tyre se ishte fakt që për t’u bërë besimtar i vërtetë njeriu duhet të lindë sërish. Na mësojnë gjithashtu se kjo rilindje është e mundshme nëpërmjet veprimit dhe fuqisë së Perëndisë Frymë e Shenjtë dhe Fjalës së Perëndisë. Bibla, gjithashtu, na e bën të qartë se e vetmja shpresë e sigurtë për të sjellë një ndryshim të qëndrueshëm në jetën e individit dhe, për rrjedhojë, më pas, edhe në jetën e kombeve tona, është të përjetosh një rilindje të tillë. Për këtë arsye, kjo broshurë u kushtohet të gjithë vëllezërve dhe motrave në Trupin e Krishtit dhe në Kishën Ungjillore të Shqipërisë, të cilët kam pasur kënaqësinë t’i njoh gjatë këtyre tri viteve të fundit.

.Mobi

Shkarko versionin për Kindle Amazon

.PDF

Shkarko pdf për të gjitha pajisjet elektronike

.ePub

Shkarko versionin për lexuesit eBook të formatit .ePub.

Asgjë tjetër nuk ka rëndësi

Autori: Patricia St. John

ISBN: 0 85421 972 2

Info: Kjo histori e fuqishme dhe prekëse është krijuar në bazë të ngjarjeve reale në konfliktin e hidhur të Libanit.  Lamia dhe familja e saj rrëmbehen në luftime, me pasoja tragjike.  Lamia lufton kundër urrejtjes që kërcënon ta shkatërrojë, deri sa ta kuptojë që falja dhe dashuria janë gjërat më të rëndësishme.  Asgjë tjetër nuk ka rëndësi.

Patricia St John, e cila është bërë tashmë një autore shumë e dashur për fëmijët, tani u drejtohet lexuesve adoleshentë dhe të rritur.

Asgjë tjetër nuk ka rëndësi

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)

10 Shishe Qumësht

Autori: C. E. Tatham

ISBN:

Info: Në këtë libër do të pëlqenim të shpjegonim thjesht dhe qartë disa prej të vërtetave më të mëdha të cilat duhet t’i dimë dhe kuptojmë në qoftë se dëshirojmë të rritemi në jetë si besimtarë. Pjetri tha se këto të vërteta janë si qumësht i pastër shpirtëror (1Pjetri 2:2). Besimtarët e vërtetë kanë hyrë në familjen e Perëndisë nëpërmjet punës së Shpirtit të Shenjtë dhe Fjalës së Perëndisë (Gjoni 3:5, 1Pjetri 1:23). Zoti At dëshiron që ata të mësojnë gjithnjë e më shumë për të vërtetën. Në fillim ata janë si fëmijët, por Zoti dëshiron që të rriten dhe zhvillohen si djelmosha e më pas si baballarë (1Gjoni 2:12-14).

Eshtë me shumë rëndësi që të lexoni me shumë kujdes të gjitha vargjet e përmendura në këtë libër dhe t’i kërkoni Zotit t’ju ndihmojë për ta kuptuar. Atëhere do të përfitoni shumë nga studimi juaj.

Dhjetë Shishe Qumësht për Besimtarët e Rinj

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)

Dashtë Perëndia

Autori: John Flavel

ISBN:

Info: “Unë do t’i thërras Perëndisë, Shumë të lartit, Perëndisë që kryen çdo gjë për mua.”Psalm 57:2
Ka dy mënyra me të cilat Perëndia shfaq Veten e Tij ndaj meje – me fjalën e Tij dhe me veprat e Tij. Lavdia e madhe e veprave të Perëndisë në krijimin dhe providencën (përkujdesjen) qëndron në faktin se ato konfirmojnë atë që Ai ka thënë në fjalën e Tij të Shkruar.
Është kënaqësi e madhe të vëzhgosh providencën (përkujdesjen) për njerëzit e Perëndisë. Providenca jo vetëm i çon ata në parajsë, por gjithashtu, gjatë rrugës, sjell parajsën në shpirtrat e tyre. Perëndia më i mençur po i udhëheq të gjithë me providencën e Tij drejt portit të lavdërimit të Tij dhe lumturisë së njerëzve të Tij, megjithëse e gjithë bota është kaq shumë e zënë me drejtimin e velave duke tërhequr lopatat me një synim krejt të kundërt. Sa e madhe është kënaqësia, kur sheh se si bota bën të zbatohen qëllimet e Perëndisë duke u përpjekur t’i kundërshtojë ato; të kryhet vullneti i Tij duke u përpjekur t’i rezistojë atij; dhe të zmadhohet kisha e Tij, duke u përpjekur për ta shpërndarë atë.
Ka disa gëzime në jetën e Krishterë të cilat janë aq të mëdha sa s’mund të përshkruhen. Këto janë kënaqësitë e studimit të providencës në jetën tënde. Provoje vetë; shijoje dhe shikoje. Nuk do të duhet t’jua thonë këtë të tjerët. “Unë do t’i therras Perëndisë, Shumë të lartit, Perëndisë që kryen çdo gjë për mua” (Psalm 57:2).
Kur Davidi bëri lutjen e cituar më sipër nga Psalm 57, ishte në rrezik të vritej nga mbreti Saul (1 Samueli 24:1,2). Perëndia iu përgjigj kërkesës së Davidit duke e nxjerrë shëndoshë e mirë nga rreziku. Perëndia gjithmonë u përgjigjet lutjeve të fëmijëve të Tij. Këtë veprim të Perëndisë në të gjitha momentet e jetës sonë, si në gjërat e vogla, ashtu edhe në të mëdhatë, ne e quajmë “providencë”. Përvoja e kaluar e Davidit me përkujdesjet e Perëndisë ndaj tij i dha atij shpresë dhe fuqi për t’i thirrur Perëndisë në rrezikun e tij. Kështu, në ditët tona, të Krishterët duhet të mendojnë për mënyrën si Perëndia ka punuar për ta në të kaluarën, kështu besimi dhe shpresa e tyre do të bëhen më të fuqishme.
Por njerëzit e Perëndisë nuk mund ta kuptojnë gjithçka që ndodh me ta gjatë rrugës për në parajsë. Megjithëse Pjetri nuk e dinte se çfarë po i bënin kur Krishti i lau këmbët, atij iu tha se gjithçka do t’i bëhej e qartë më vonë (Gjoni 13:7). Kur të mbërrijmë në parajsë, do të shohim se jo vetëm që është një vend i bukur, por plus kësaj edhe bukurinë e rrugës me anë të së cilës kemi ardhur. Është njësoj si të shohësh pjesët e ndryshme të një ore. Fillimisht shohim pjesë të veçanta dhe pastaj shohim të gjithë orën të montuar bashkë, tani secila pjesë është duke punuar më gjithë të tjerat. Sa e këndshme do të ishte të shihje, në një shikim, të gjithë planin e përkujdesjes dhe arsyen e saktë për çdo veprim të Perëndisë. Megjithëse pamja jonë e tanishme është kaq e varfër në krahasim me pamjen që do të kemi nga parajsa, prapë ka kaq shumë ëmbëlsi në të sa mund ta quaj atë një parajsë e vogël.

Dashtë Perëndia

Shkarko librin në formatin e preferuar më poshtë:

.ePub .Mobi (Kindle) .PDF (Adobe)